git

git&dropbox

gitとdropboxでソース管理を行う設定を行ったのでメモ macでやってます。win&linuxも基本同じです。gitをインストール sudo port install git-core まずはローカルリポジトリの設定を行う cd ~/Documents/workspace.git git init git add . git commit -m 'I…